Śledź nas na:Treści kształcenia

UTYLITARYZM

 

 • J. Dewey, G. Kerschensteiner.

 • Czynnikiem w zakresie korelacji określonych przedmiotów szkolnych jest indywidualna i społeczna aktywność ucznia.

 • Konieczność korelowania przedmiotów szkolnych.

 • Przy doborze treści kształcenia koncentracja na zajęciach typu ekspresyjnego i konstrukcyjnego, wyznaczając miejsce: gotowaniu, szyciu, robotom ręcznym itp. Czynności te - zgodnie z idealnym programem, w którym nie ma żadnej kolejności i następstw przedmiotów.

 • Postęp to – wyzwalanie u ucznia nowych nastawień i zachowań.

 • Podstawowym kryterium dobory treści kształcenia jest rekonstrukcja społecznych doświadczeń.

 • Różnorakie zajęcia praktyczne – mają spełniać rolę czynnika aktywizującego myślenia i działanie uczniów.

 • Zapewnienie uczniom maksymalnej swobody (m. in. w zakresie doboru przedmiotów nauczania – fakultatywne i obowiązkowe).

 • Dostosowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej do subiektywnych potrzeb uczniów.

 • Nadanie nauczaniu jak najbardziej „naturalny charakter”.

 • Uczynienie szkoły miejscem życia społecznego, a program wykładnikiem zainteresowań dzieci i młodzieży.

 

TEORI PROBLEMOWO – KOMPLEKSOWA

 

 • Przedstawiciel - Suchodolski.

 • O treści kształcenia musi decydować jego funkcja.

 • Szkoła ogólnokształcąca powinna ułatwiać dzieciom i młodzieży poznawanie rzeczywistości.

 • Treści powinny dotyczyć problemów współczesnego świata (z zakresu techniki, socjologii, ekonomii, sztuki, kultury estetycznej itd.).

 • Układ treści w programach dla szkół podstawowych powinien być jednolity. Na poziomach ponadpodstawowych stopniowo zróżnicowany.

 • Wprowadzenie problemowo – kompleksowego układu materiału nauczania; można by uczyć przedmiotów nie oddzielnie, lecz kompleksowo, czyniąc przedmiotem działalności poznawczej uczniów problemy, których rozwiązanie wymaga posługiwania się wiedzą z różnych przedmiotów.

 • Kompleksowo – problemowy dobór i układ materiału nauczania jest warunkiem racjonalnej przebudowy zarówno programów i podręczników szkolnych, jak i dotychczasowych metod nauczania.Zobacz także