Śledź nas na:Dydaktyka - Program szkolny

Hermeneutyczny – uczyć się, by znaleźć odpowiedź.

 

 • Wiedza jako obiekt współtworzenia, w którym biorą udział nauczyciel i uczeń.

 • Koncentracja na interakcji, w toku której konstruuje się wspólne znaczenia, które będą podzielone przez partnerów integracji.

 • Znaczenie komunikacji – kluczowe, bez niej niemożliwe skuteczne porozumiewanie się, wspólne dochodzenie do wiedzy, podzielanie postaw, wartości, zdobywanie informacji.

 • Koncentracja na odpowiedzi na pytanie:
  - Jak porozumiewać się ze sobą, współtworząc świat.

 • Preferuje uczenie się przez doświadczenie oraz przez działanie przybliżające proce uczenia sie do procesu badawczego, jaki dokonuje się w zespole.

 

Krytyczny – uczyć się, by zmienić.

 

 • Wiedza jako uzyskanie możliwości zmiany otaczającej rzeczywistości i modyfikacji zastanych sytuacji.

 • Odpowiedź na pytanie:
  - Jak zmienić świat?

 • Zakłada konieczność krytyki panującej ideologii i podjęcie akcji mającej na celu zmianę społeczną, głównie podważenie panujących wartości.

 • Wiąże się z pojęciem sprawiedliwości i wrażliwości na krzywdę.

 • Ukierunkowany na restrukturyzację kulturową, odchodzący od koncepcji wiedzy na rzecz koncepcji wartości.Zobacz także