Śledź nas na:Dydaktyka - Program szkolny

UJĘCIA PROGRAMU:

 

Program jako wykaz treści nauczania

 

 • Program ma postać inwentarza obejmującego zestaw podstawowych treści nauczania; stanowi wykaz czy spis tematów.

 • W odniesieniu do instytucji oświatowej (szkoła, ośrodek kursowy) program to wykaz przedmiotów, kursów lub modułów.

 • W odniesieniu do przedmiotu nauczania, kursu czy modułu program to wykaz haseł przeznaczonych do realizacji,

 • Programy – tematyczne, funkcjonalne, sytuacyjne, gramatyczne, leksykalne.

 • Multiprogram – zawiera wykazy treści: tematów, sytuacji, funkcji komunikacyjnych, struktur gramatycznych, pojęć ogólnych, pojęć szczegółowych.

 • Poza obrębem programu i zainteresowań jego autora znajdują się taki planowe czynniki pedagogiczne, jak:
  - strategie, metody i techniki nauczania
  - procedury hierarchizujące znaczenie tych treści
  - sposoby szeregowania (gradacji) treści
  - sposoby budowania motywacji do opanowywania treści
  - techniki kontroli i oceny

 • Również czynniki niezaplanowane przez przez konstruktorów i realizatorów programu, jak:
  - wejściowa wiedza uczących się uzyskana przed przystąpieniem do realizacji danego programu
  - postawy i motywacje uczących się
  - postawy i motywacje kadry pedagogicznej
  - sposoby kontaktowania się kadry z uczącymi się

 • Program jako odpowiedź na pytanie:
  - Czego uczyć?Zobacz także