Śledź nas na:Dydaktyka - Program szkolny

Program jako zestaw planowych czynności pedagogicznych

 

 • Program to zestaw zaplanowanych aktywności edukacyjnych, obejmuje:
  - zakres nauczania
  - układ treści
  - proporcje poszczególnych działów treści
  - interpretację treści
  - metody i techniki nauczania
  - sposoby motywowania uczących się do pracy

 • Opracowuje się dla tych instytucji oświatowych, których działanie mieści się w wybranym systemie wychowania, gdzie metoda jest równie ważna.

 • Program o charakterze proceduralnym (gdzie metoda pracy ma wyższą rangę niż uzyskiwane dzięki niej efekty).

 

Program jako zestaw zamierzonych efektów pedagogicznych

 

 • Program to wykaz rezultatów, jakie chcemy osiągnąć w danym procesie edukacyjnym.

 • Program ogranicza się do efektów (pomijając drogi ich osiągnięcia i środki).

 • Odpowiedź na pytanie: co?. Owo co odnosi się do wymiernych rezultatów działalności pedagogicznej.

 • Liczy się to, co uczeń opanował, jakie umiejętności posiadł i jakimi kompetencjami może się wylegitymować.

 • Programy konstruowane są tam, gdzie najistotniejsze jest wyrobienie umiejętności.

 

Program jako zestaw pojęć i zadań do wykonania

 

 • Program to wykaz jednostkowych zadań czy aktywności przeznaczonych do wykonania przez uczącego się, w celu wyrobienia nawyk ów czynnościowych niezbędnych na niektórych stanowiskach pracy.

 • Program ma charakter behawioralny, a jego realizacja ma charakter mechaniczny i odtwórczy.Zobacz także