Śledź nas na:Cechy szkoły

KLIMAT KLASY

To wszystkie reguły pracy i życia klasy, które nauczyciel faktycznie narzuca i wzmacnia przy okazji rozwiązywania bieżących sytuacji dydaktycznych i wychowawczych. W klimacie jaki tworzy nauczyciel odbij asie jego stosunek do ludzi w ogóle, do uczniów i do ich rodziców, jego przekonania o roli szkoły, jego samopoczucie. Istnieje opozycja „typów klimatycznych”, którą można traktować jako wymiar, na którym daje się usytuować konkretną klasę. W ten sposób można powiedzieć coś o pewnych jej aspektach. Dwa rodzaje opozycji:

  • Pierwsza dotyczy uczuciowego kolorytu interakcji między nauczycielem i uczniami. Na jednym biegunie – klimat ciepły (w którym uczniowie czują, że nauczyciel darzy ich zainteresowaniem i jest gotów to i owo poświęcić ze swojego czasu czy wygody dla ich dobra). Na przeciwnym biegunie – klimat zimny (nauczyciel skoncentrowany na swoich potrzebach, a uczeń taje się zbędnym elementem procesu kształcenia).

  • Druga dotyczy rozkładu władzy w klasie. Dobrze reprezentuje je przeciwstawienie klimatu autokratycznego i klimatu demokratycznego. W tym pierwszym decyzje są podejmowane przez nauczyciela, w drugim – przez całą zbiorowość klasową. Dzieci pracujące w klimacie autokratycznym osiągały w prostych, ale wykonywanych bez nadzoru nauczyciela zadania gorsze rezultaty, niż uczniowie pracujący w klimacie demokratycznym.

 

Cztery typy klimatu klasowego:

  1. autokratyczno – życzliwy – nauczyciel sam podejmuje ważne decyzje, ale czyniąc to pragnie działać na korzyść ucznia

  2. demokratyczno – życzliwy – polega na organizowaniu procesów zbiorowego podejmowania decyzji w intencji harmonizowania życia zbiorowości uczniowskiej

  3. autokratyczno -wrogi – nauczyciel sam podejmuje decyzje z myślą o umocnieniu instytucjonalnego ładu

  4. obojętnego leseferyzmu - „róbcie sobie jak chcecie”, nauczyciel wycofuje się z podejmowania decyzji dla świętego spokojuZobacz także