Śledź nas na:Nauczyciel i osobliwości jego roli

PRZYMUS I DYSCYPLINA

 

Przymus:

 1. Presja, nacisk wywierany na kogoś, okoliczności zmuszające kogoś do działania wbrew swojej woli; zmuszanie do robienia czegoś – w tym ujęciu przymus jest cechą sytuacji, w jakiej znajduje się jednostka.

 2. Stan, w którym jednostka wykonująca dane czynności zachowuje się w określony, narzucony jej sposób, nieraz wbrew swej woli – akcentuje pewne cechy zachowania jednostki, opisuje przymus poprzez obserwowalne skutki.

 

Główne źródła przymusu w szkole:

 • prawnie usankcjonowany obowiązek szkolny

 • formalny charakter szkolnej organizacji jako instytucji

 • ideacyjność kształcenia

 • prospektywny charakter jego celów i treści programowych

 • funkcja stymulowania rozwoju uczniów

 • nieoficjalny program szkoły

 

Dyscyplina – oznacza stopień, w jakim uczniowie zachowują się właściwie, są zaangażowani w wykonywanie zadań i nie powodują zakłóceń w pracy.

 

Można pojmować dyscyplinę nie jako cel, lecz jako środek wiodący do jakiegoś celu. Dyscyplina jako środek może i powinna doprowadzić ucznia do sukcesu. Sukces jest więc dla niego celem, dyscyplina – środkiem.

 

Utrzymaniu dyscypliny sprzyja:

 • utrzymanie poprawnych relacji nauczyciela z uczniami

 • rzetelna, uporządkowana, racjonalnie zaplanowana praca dydaktyczna

 • czujność nauczyciela w czasie lekcji (np. utrzymywanie wzrokowego kontaktu z uczniami, niewerbalne reagowanie na niewłaściwe zachowanie ucznia)

 • optymalne tempo wydarzeń zachodzących w klasie

 • podzielność uwagi

 • ustalanie jasnych i konsekwentnie respektowanych reguł

 • płynność lekcjiZobacz także