Śledź nas na:Konspekt do lekcji przyrody w V klasie szkoły podstawowej

Przebieg zajęć:

 

 

Lp

Zagadnienie

Czas

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Treść

Uwagi

1.

Wstęp

10 min

Nauczyciel wita uczniów, sprawdza obecność i podaje temat bieżącej lekcji.

Sprawdza pracę domową.

Uczniowie notują temat i aktywnie uczestniczą przy sprawdzaniu pracy domowej.

Przywitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu, kontrola bieżąca zajęć.

 

Mała liczba uczniów odrobiła zadaną pracę domową.

2.

Wprowadzenie nowego tematu

15 min

Nauczyciel zaczyna od podania definicji „krajobrazu".

Wyświetla foliogramy z różnymi formami terenu, omawiając je krótko.

Podaje uczniom ilustracje.

Uczniowie słuchają i organizują własną pracę. Na podanych ilustracjach uczniowie wyróżniają elementy krajobrazu. Dzielą je na naturalne i kulturowe.

Wytłumaczenie i podanie definicji. Wykorzystanie tekstów i ćwiczeń z podręcznika ze str. 85-87. Podział uczniów na grupy i podanie im ilustracji z formami terenu.

Uczniowie zapisują wyniki podziału elementów krajobrazu w karcie pracy.

3.

Prezentacja

15 min

Nauczyciel rozdaje plastelinę i objaśnia na czym ma polegać zadanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel rozdaje puzzle i wydaje polecenie dalszej pracy w grupach.

Uczniowie, w grupach, z plasteliny formują pagórki i porównują swoje modele. Zastanawiają się czym się one różnią między sobą i jakie inne formy terenu występują na powierzchni Ziemi.

 

Uczniowie składają puzzle i rozpoznają formy terenu

Praca uczniów ciągle w tych samych grupach. Praca z plasteliną i puzzlami. Polecenie wypisania na tablicy form terenu występujących na powierzchni Ziemi oraz wpisanie ich do zeszytu.

Uczniowie dokonują podział form terenu na wypukłe i wklęsłe.

4.

Zakończenie lekcji

5 min

Nauczyciel pyta o zrozumienie omawianego materiału.

Nauczyciel polecił uczniom do domu:

Aby się zastanowili gdzie wokół szkoły występują formy terenu, o których mówili dzisiaj na lekcji i zapisali je w formie tabelki w zeszycie.

 

Nauczyciel żegna się z uczniami.

 

 

 

 

Uczniowie zapisują treść polecenia domowego w zeszycie.

Zadanie pytań o zrozumienie przedstawionego tematu.

Zadanie pracy domowej wraz z omówieniem polecenia.

 

 

 

 

 

 Zobacz także