Śledź nas na:Program szkolny - Zasady zagospodarowania programu

+ Minimum programowego
+ Maksimum programowego
+ Pośredniego zagospodarowania programowego
+ Rozwiązanie kompromisowe – dwie formy


Minimum programowego:

Minimalny zakres treści, jaki i poziom ich trudności.


Maksimum programowego:

Zasięg treści powiększa się znacznie, rośnie poziom trudności materiału.

Nauczyciel nie ma możliwości wpływu na dobór treści, nie może niczego usunąć, ani wprowadzić dodatkowych treści.


Pośredniego zagospodarowania programowego:

Dopuszcza dość znaczny margines swobody i poszerza pole manewru dla osób mających wyraźne koncepcje programowe, nie zawsze zbieżne z koncepcjami autora programu.

Rozwiązanie kompromisowe – dwie formy:
- może wskazywać minimum programowe, nie dopomagając się realizacji czegokolwiek powyżej tego minimum, jeśli sytuacja nauczania jest dostatecznie trudna.
- może wskazywać procentową część wspólną, z której nikomu nie wolno zrezygnować, oznaczając proporcje materiału obligatoryjnego w stosunku do uzupełniającego i fakultatywnego.Zobacz także