Śledź nas na:Taksonomia Blooma

Bloom dzieli cele na sześć kategorii:


 1. Wiedza (wiadomości, znajomość faktów, terminologii, znaków konwencjonalnych, tendencji rozwojowych, klasyfikacji, kryteriów sprawdzania i oceny, metod badań, pojęć ogólnych, struktur, teorii, zasad i praw)

 2. Rozumienie
  - transfer treści na inny układ, język
  - interpretacja i ekstrapolacja (czyli przeniesienie)

 3. Zastosowanie (metod, reguł, pojęć ogólnych)

 4. Analiza (dokonywanie podziału całości na elementy, ustalenie hierarchii i stosunków miedzy elementami)
  - analiza elementów
  - analiza stosunków między elementami
  - analiza zasad organizacji całości

 5. Synteza (tworzenie całości z danych elementów w celu uzyskania nowej struktury)

 6. Ocenianie materiału i metody ze względu na założone cele
  - ocena na podstawie kryteriów zewnętrznych
  - ocena na podstawie kryteriów wewnętrznychZobacz także