Śledź nas na:Konspekt do lekcji przyrody w V klasie szkoły podstawowej

Dział: Poznajemy nasze otoczenie

Temat: Poznajemy formy terenu

Lekcja przyrody z tematyki „Krajobraz najbliższej okolicy" ze szczególnym uwzględnie­niem elementów naturalnych i kulturowych krajobrazu oraz form terenu.

 

Cel zajęć:

 • Operacyjny:

Po lekcji uczniowie potrafią:

 •  
  • dostrzec przyrodnicze i kulturowe składniki krajobrazu,

  • wykonać prosty model pagórka.

 

 • Kształcący:

Po lekcji uczniowie potrafią:

 • wskazać różnice między podstawowymi formami terenu,

 • wskazać związek między krajobrazem a dominującymi formami terenu.

 

 • Wychowawczy:

Po lekcji uczniowie potrafią:

 • pracować w grupach

 • aktywnie słuchać objaśnień nauczyciela dotyczących wykonania ćwiczenia,

 

Czas zajęć: 45 minut

 

Miejsce pracy: klasa szkolna

 

Forma zajęć: metoda podająca - także z wykorzystaniem foliogramów, praca z podręcznikiem, praca w grupach.

 

Literatura: Maria Augustyniak, Michał Augustyniak: „Mój świat. Podręcznik do przyrody dla klasy IV"

 

Zabezpieczenia materiałowe: ilustracje do pracy w grupach, plastelinę do wykonywania modelu pagórka, puzzle do pracy w grupie.

 

Wskazówki organizacyjno-metodyczne: podać definicję słowa „krajobraz" oraz różnych form terenu, wyświetlić na foliogramach przykład form terenu i znaleźć takie w pobliżu szkoły, na podstawie podręcznika wyjaśnić różnice pomiędzy poszczególnymi formami terenu.

 Zobacz także