Śledź nas na:Program szkolny - Zasady szeregowania bloków treści

+ Linearny układ treści
+ Spiralny układ treści


Linearny układ treści:

Dawki materiału ułożone są kolejno jedna po drugiej, szeregowo od momentu rozpoczęcia kursu do jego zakończenia. Należy opanować poprzednią dawkę materiału przed przystąpieniem do realizacji kolejnej części. Raz przerobione hasła programowe, nigdy już w danym programie nie powrócą, więc nieopanowanie ich ich na danym etapie oznacza pełną niewiedzę ucznia w tym zakresie po zakończeniu kursu.


Spiralny układ treści:

Materiał ułożony jest w kolejne cykle. Cykl pierwszy zawiera cały materiał nauczania w podstawowym zarysie, cykl drugi pogłębia informacje, i tak kolejne cykle zwiększają zakres informacji oraz wymaganych umiejętności, poruszając się w obrębie tych samych haseł programowych. W obrębie każdego cyklu materiał jest ułożony linearnie, układ spiralny dotyczy tylko powtarzalności treści w kolejnych cyklach.Zobacz także