Śledź nas na:Cele kształcenia

Opisowe i taksonomiczne ujęcie celów kształcenia


Trzy sposoby ujęcia celów kształcenia:

  1. Tradycyjne – przedstawia się w nim charakterystykę jednego lub więcej celów, nie stosując żadnej klasyfikacji.

  2. Opisowe – obejmuje zestawienia celów ułatwiające osobom odpowiedzialnym za działalność dydaktyczną (np. Nauczycieli) orientację w tym, do czego ma zmierzać ta działalność, lecz nie stanowią wystarczającego układu odniesienia do mierzenia jej wyników.

  3. Taksonomiczne – wzorowane na przyrodoznawstwie, zmierza do ścisłego, kompletnego i rozłącznego ujęcia celów kształcenia, z założeniem, że poszczególne pozycje taksonomiczne mogą stać się przedmiotem pomiaru. Pozycje te ujmuje się genetycznie, funkcjonalnie, bądź ze względu na wyniki końcowe.

 

Taksonomia celów kształcenia – hierarchiczna klasyfikacja wybranej dziedziny celów kształcenia. Można wyróżnić cztery takie dziedziny:

  1. emocjonalną

  2. poznawczą

  3. światopoglądową

  4. praktyczną

 

 

Dziedziny wg Niemierko:

 

 

DZIEDZINA EMOCJONALNA (MOTYWACYJNA)Zobacz także