Śledź nas na:Definicja dydaktyki, przedmiot i funkcje

Dydaktyka – zajmuje się nauczaniem i uczeniem się ludzi, wszystkich wszystkiego.


Dydaktyka – jest działem pedagogiki. traktuje o kształceniu umysłowym (o procesie nauczania i uczenia się).


Przedmiotem jej jest:

 • naukowa analiza i formułowanie celów nauczania (cele kształcenia) wraz z ich szczegółową charakterystyką

 • dobór treści kształcenia

 • badanie procesu kształcenia

 • formułowanie zasad nauczania

 • badanie środków dydaktycznych

 • ustalanie najkorzystniejszych form organizacyjnych nauczaniaSposoby rozumienia dydaktyki

 • Jako sztuka nauczania (J. A. Komeński)

 • Jako teoria nauczania (Herbart)

 • Jako teoria uczenia się (J. Dewey)


Funkcje dydaktyki:

 • deskryptywno – diagnostyczna

 • eksplanacyjna

 • predykcyjno – prospektywna

 • praktyczna


W dydaktyce wykorzystuje się inne nauki, takie jak:

 • psychologia

 • socjologia, zwłaszcza edukacjiZobacz także