Śledź nas na:Program szkolny - Zasady segmentacji treści

+ Programy całościowe
+ Programy modularne


Programy całościowe:

To program jednego kursu, którego czas trwania wyznacza autor programu. Może też zostać podzielony na mniejsze segmenty zwane modułami.


Programy modularne:

Tematyczne – pozwala to na elastyczność selekcji materiału (różnorodne połączenia modułów, różne sumy i różne warianty programowe).


Kompetencyjne – podział na moduły bywa też podziałem sprawnościowym. Wtedy moduły różnią się nie tylko strukturą, ale także rodzajem wyrabianych umiejętności i kompetencji. To segmentacja ze względu na cele nauki, jeśli cele te formułowano biorąc pod uwagę sprawność i kompetencje.


O zwiększającym się poziomie trudności – moduły różnią się od siebie stopniem złożoności treści i poziomem zaawansowania. Uczący posuwa się od niższych do coraz wyższych poziomów opanowania wiedzy i umiejętności.Zobacz także