Śledź nas na:Zasady kształcenia

Wg. Okonia, Wg Cz. Kupisiewicza, Wg K. Kruszewskiego.


Wg. Okonia:

Zasady kształcenia wg – rozumiane jako fundamentalne prawidłowości dydaktyczne, które partycypują we wszystkich procesach kształcenia (ewentualnie i wychowania), a zarazem ułatwiając nauczycielowi zrozumienie tych procesów, nie tylko nie utrudniają jego twórczej pracy, ale wręcz ją warunkują:

 • zasada systemowości

 • poglądowości

 • samodzielności

 • związku teorii z praktyką

 • efektywności

 • stopniowania trudności

 • związku indywidualizacji i uspołecznienia


Wg Cz. Kupisiewicza:

Zasady nauczania – to normy postępowania dydaktycznego, których przestrzeganie pozwala nauczycielowi zaznajamiać uczniów z podstawami usystematyzowanej wiedzy, rozwijać ich zainteresowania i zdolności poznawcze, wpajać im określone poglądy i przekonania oraz wdrażać do samokształcenia:

 • zasada poglądowości

 • przystępności w nauczaniu

 • świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania, uczenia się

 • systematyczności

 • trwałości wiedzy uczniów

 • operatywności wiedzy uczniów

 • wiązania teorii z praktyką


Wg K. Kruszewskiego:

Zasady dydaktyczne – to reguły organizowania i prezentowania wiadomości, ogólne normy postępowania nauczyciela w czasie przygotowania i prowadzenia lekcji umożliwiające uwzględnienie jednocześnie informacji z wielu źródeł i utrzymanie kierunku czynności uczenia się uczniów:

 • zasady dotyczące materiału nauczania

 • zasady dotyczące motywacji

 • zasady dotyczące pracy ucznia

 • zasady zharmonizowania systemów pedagogicznych

 • zasady dotyczące stosunków społecznych w klasie

 • zasady dotyczące czynności nauczyciela

 • zasady dotyczące warunków zewnętrznychZobacz także