Śledź nas na:Ład efektywny

+ Prewencja
+ Interwencja
+ Dyscyplina wymuszona


PREWENCJA

 

Reguły i procedury

 

Reguły – wyrażenia określające, jakiego postępowania oczekuje się od uczniów, a jakiego nie; są krótkie, jasne.

 

Procedury – określają, jak pracować i jak wykonywać inne działania w klasie; to ciąg czynności prowadzący do określonego celu.

 

Nauczanie reguł i procedur – skuteczni nauczyciele pieczołowicie nauczają ich, a przez ciągłe stosowanie doprowadzają, ze stają się dla uczniów nawykiem.

 

Konsekwencja – nauczyciele efektywnie utrzymujący ład konsekwentnie wdrażają reguły. Posługują się procedurami, zaniedbane bowiem szybko ulegają zapomnieniu.

 

Tok i impet

 

Zawieszenie czynności – mamy z nim do czynienia, gdy np. Nauczyciel poprosi uczniów o pokazanie mu notatek z zakończonego właśnie wykłady i znienacka zacznie wyjaśniać jeszcze jakąś kwestię.

 

Huśtawka – gdy nauczyciel rozpocznie jakąś czynność, potem (nie skończywszy) przejdzie do innej, aby po jakimś czasie powrócić do pierwszej.

 

Zawieszenie czynności i huśtawka zakłócają tok pracy na lekcji, niektórych uczniów wprawiają w zakłopotanie, zachęcają do niewłaściwego zachowania uczniów nie zaangażowanych w pracę.

 

Impet lekcji osłabnie, jeśli nauczyciele:

  • naddają – wyjaśnia i wyjaśnia, chociaż uczniowie kwestię już pojęli.

  • rozdrabniają – rozkład czynności na bardzo drobne elementy.Zobacz także