Śledź nas na:Metody nauczania - dydaktyka

Metody nauczania (wg Kruszewskiego) – czynności nauczyciela, dzięki którym wprowadza on do lekcji wiadomości i kieruje ich biegiem.

Metody nauczania:

Pogadanka – to dialog nierównoprawnych stron: nauczyciela, który stawia różnie zbudowane pytania, i ucznia, który odpowiada; nauczyciel wie do czego zmierza każde pytanie.

Przygotowanie materiału nauczania:
- cel pogadanki
- analiza merytoryczno – logiczna wiedzy
- rozłożenie wydobytych elementów między poszczególne pytania
- zaprojektowanie zadań

Praca z uczniami:
- połączenie tematu lekcji z doświadczeniami uczniów
- dopasowanie pytań i odpowiedzi
- zebranie i wykorzystanie wiadomości
- zebranie i wykorzystanie wiadomości zgromadzonych podczas pogadanki

Prowadzenie wykładu:

Przygotowanie materiału nauczania:
- zaprowadzenie logicznego porządku w treści
- ustalenie celów minimalnych
- zaplanowanie treści wypoczynkowych i ich miejsca w strukturze wykładu
- atrakcyjne ujęcie treści
- problemowy tok wykładu
- wybór i doskonalenie układu treści (układ liniowy, koncentryczny i spiralny)

Praca z uczniami:
- zaangażowanie uczuciowe nauczyciela
- środki wzrokowo – słuchowe
- urozmaicenie roli uczniów
- notowanie wykładu

Kierowanie dyskusją – to metoda opanowywania materiału nauczania; jest umiejętnością społeczną, którą można zdobyć posługując się nią. Dyskusja służy opanowaniu złożonych form: pojęć, reguł, rozwiązań problemów. Jest dobrą podstawą do kształtowania wartości. Służy korzystaniu z wiedzy w sytuacjach społecznych, wybieraniu rozwiązania i drogi postępowania w obliczu różnych poglądów i odmiennych celów. Jest sposobem zdobywania autorytetu i przywództwa. Aby dyskusja przyniosła efekt, nauczyciel powinien nadać spójność elementom wypowiedzi uczniów.

Przygotowanie materiału nauczania:
- ustalenie celu dyskusji
- wybór tematu i ustalenie jej rezultatów
- przewidywanie stanowisk dyskusji
- opracowanie scenariusza dyskusji
- umiejscowienie materiału dyskusji w obrębie większej całości

Praca z uczniami:
wprowadzenie do dyskusji
- ustalenie jej przedmiotu
- wzbudzenie dyskusji
- kontrolowanie wychowawczych konsekwencji
- nadzór nad stroną formalną dyskusji
- zebranie rezultatów dyskusjiZobacz także