Śledź nas na:Metody kształcenia - dydaktyka

Metoda kształcenia – jest to wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczycieli i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów.

Termin „metoda” pochodzi od greckiego słowa „methodos”, co znaczy badanie, sposób badania, droga dochodzenia do prawdy.

 

O wartości metody kształcenia decyduje charakter czynności nauczycieli i uczniów oraz środków dydaktycznych wspierających lub zastępujących niektóre czynności. Wartość metody zależy zwłaszcza od tego, czy i w jakim stopniu wywołuje ona poznawczą, emocjonalną i praktyczną aktywność samych uczniów, tak niezbędną w badaniu rzeczywistości i oddziaływaniu na nią.

 

 

Rozwój metod kształcenia:

 

Mimo wielkich osiągnięć Komeńskiego, Pestalozziego i pedagogiki reform – metody słowne panowały nadal w nauczaniu. Rozpatrywanie metod ze względu na ich stronę słowną pozwoliło więc dzielić metody na:

metody erotematyczne – określano jako poszukujące lub pytające, obejmowały
- metodę katechetyczną
- metodę heurystyczną
metody akroamatyczne – wykładowe lub podające, zalicza się tutaj:
- opis
- opowiadanie
- wykład

 

 

Klasyfikacja metod nauczania wg N. H. Wierzilina:

 

TREŚĆ

METODY

Słowne

Oglądowe

Praktyczne

Źródło wiedzy

Słowo

Obiekt oglądany

Zajęcie praktyczne

Nauczyciel przekazuje wiadomość

Słowem

Pokazem

Instruktażem

Uczeń przyswaja wiadomość

Słuchając

Obserwując

Pracując

 

Metody oparte na słowie:

  • pogadanka

  • opis

  • opowiadanie

  • wykład

  • dyskusja

  • posługiwanie się książką

 

Metody oglądowe:

  • metoda laboratoryjna

  • różne odmiany pokazu

 

Metody oparte na działaniu praktycznym:

  • różne rodzaje prac technicznych

  • zajęcia o charakterze produkcyjnym

 Zobacz także