Śledź nas na:

Dydaktyka - Artykuły

  • liczba prac:

Uczniowskie strategie przetrwania i oporu

STRATEGIE UCZNIÓW + Strategia dobrego wojaka Szwejka + Poszukiwanie specjalnych względów + Określenie jako „starać się nie podpaść” + Wycofanie + Umiejętność dawania sobie rady ze strachem + Strategia odpowiedzi na pytania nauczycieli + Strategia unikani odpowiedzi + Strategia „zachowanie się niewolnika w koloniach” + Strategia nieustępliwej wrogości + „Rebelia”

Cechy szkoły

+ Prestiż szkoły + Ekologia szkoły i klasy + Struktura klasy + Klimat klasy

Dydaktyka - Program szkolny

Program szkolny – to wszystkie dokumenty i polecenia składające się na instrukcję normującą pracę szkół i nauczycieli ukierunkowaną na doprowadzenie uczniów do osiągnięcia założonych celów programowych.