Śledź nas na:Dydaktyka - Program szkolny

Program szkolny – to wszystkie dokumenty i polecenia składające się na instrukcję normującą pracę szkół i nauczycieli ukierunkowaną na doprowadzenie uczniów do osiągnięcia założonych celów programowych.


Program zakłada:

 • cel

 • drogę do celu

 • środek realizacji celu

 

Funkcje programu:

 • utrzymująca

 • utrwalająca

 • reprodukująca wartości

 • zachowawcza

 • zmian

 

 

MODELE PROGRAMU:

 

Analityczny – uczyć się, by przyswoić.

 

 • Wiedza jako obiekt, który należy zdobyć lub uzyskać.

 • Uczeń – ma ja przyswoić.

 • Koncentracja na wiedzy, o której sądzi się, że jest wiedzą obiektywną oraz na możliwie najskuteczniejszym zdobyciu przez uczącego się ustalonej jaj ilości.

 • Koncentracja na odpowiedzi na pytania:
  - Do jakiej wiedzy dążymy?
  - Jak możemy robić to najskuteczniej?

 • Preferuje encyklopedyczne fakty, a nie sprawność i umiejętności lub kompetencje.Zobacz także