Śledź nas na:Metody nauczania - dydaktyka

Kierowanie obserwacją – jej istotą jest doprowadzenie do tego, aby spostrzeżone zostały istotne cechy i funkcje oraz aby w wyniku tego, w umyśle dziecka powstała prezentacja obserwowanego obiektu pozwalająca zrozumieć możliwie najszerszą klasę zjawisk, do której należy obserwowany obiekt.

Przygotowanie materiału nauczania:
- wybór materiału i środka ekspozycji
- włączenie obserwacji w tok lekcji

Praca z uczniami:
- przygotowanie do obserwacji – co i po co obserwują?
- doprowadzenie do spostrzeżenia istotnych cech obiektu i cech obserwacji
- instruowanie słowne – komentowanie
- podsumowanie – wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w czasie obserwacji

Kierowanie korzystaniem z materiałów źródłowych – (źródła – wszelkie informacje w utrwalonej postaci, stanowiące materiał nauczania).

Na umiejętność korzystania ze źródeł składa się:
- wyszukiwanie źródeł
- wyszukiwanie informacji
- sprawdzenie informacji
- łączenie informacji

Kierowanie kształtowaniem się wartości (u Okonia metoda eksponująca). Najwięcej sposobności do pracy wychowawcy w szkole , choćby ze względu na poświęcony czas dostarcza materiał nauczania: zawarte w nim wiadomości służą kształtowaniu w umyśle ucznia wartości.

Przygotowanie materiału nauczania:
- wywołanie nastawienia uczniów sprzyjającego danej wartości i przygotowanie intelektualne do zetknięcia się z nią
- zetknięcie się z wartością i jej spostrzeżenie
- uznanie wartości
- preferowanie wartości
- kształtowanie wiary w wartości
- abstrahowanie z sytuacji, w której występowała
- tworzenie uwewnętrznionego systemu wartości
- podporządkowanie działania wartości
- ukształtowanie światopoglądu

Praca z uczniami:
- przygotowanie nośnika wartości
- zaplanowanie ekspozycji wartości
- namawianie do danej wartości

Kierowanie nabywaniem umiejętności praktycznych – kierują nimi zawarte w nich zasady.

Przygotowanie materiału nauczania:
- analiza umiejętności
- przygotowanie stanowiska pracy

Praca z uczniami:
- przygotowanie do uczenia się umiejętności
- poznanie i ćwiczenie umiejętności: pokaz, instrukcja, model
- łączenie czynności składowych
- informacje zwrotne
- ćwiczeniaZobacz także